2018 YILINDA GÖREV YAPACAK MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ SEÇİMLERİ


                                                                                       T.C.
                                                                           KESKİN İLÇESİ
                                      SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
     3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 7. Maddesi, "her faaliyet dönemi için,    İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının Kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye görev yapar"  hükmü gereğince bir  köy ve  bir mahalle  muhtarı mütevelli heyeti üyesi seçimi için toplanılacaktır.  Bu amaçla toplantı 21.12.2017 perşembe günü saat 10:00 da Kaymakamlık  Konferans Salonunda yapılacaktır.

                                                                                                                                                  İLAN OLUNUR