"KESKİN YAŞLI BAKIM PROJESİ "KAPSAMINDA ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİ TEMİZLENMEYE DEVAM EDİYOR.

  Keskin Sosyal Yardýmlama ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan uygulanan "Yaþlý Bakým Projesi" kapsamýnda ilçemizin merkez ve köylerinde ikamet etmekte olan yaþlý ve engelli vatandaþlarýmýzýn evlerinin temizliði yapýlmaktadýr.Bu kapsamda ev ve mutfak temizliði, cam silinmesi, halý yýkanmasý, badana yapýlmasý vs iþleri yapýlmaktadýr.Ýlçemizde ilk defa uygulanan bu proje halkýmýz tarafýndan büyük beðeni ile karþýlanmýþtýr.